Chiesa Madonna Della i Parma

Den lilla kyrkan Madonna Della Steccata anses vara Parmas, och regionens, vackraste renässanskyrka. Kyrkan byggdes mellan åren 1521 och 1539 och i grunden låg arkitekten Zaccagni bakom storverket, densamma som står bakom San Giovanni Evangelista. Men han kom i onåd och istället fick d´Agrate träda in.

Han färdigställde de övre delarna av kyrkan och Correggio samt Araldi lär också ha varit inblandade, även om det är svårt att avgöra vem av arkitekterna och konstnärerna som stått för vad i kyrkan. Oavsett, blev resultatet slående. Kyrkan är dock inte enbart vacker, den är också en av stadens mest mytiska byggnader.

Platsen för Chiesa Madonna Della Steccata lär vara samma plats som Johannes döparen uppenbarade sig för stadsborna år 1392. På 1400-talet kom bilden av jungfru Maria och Jesusbarnet på väggen. Ingen vet var den kom ifrån, men där är hon, än idag. En kult blev resultatet av dessa mystiska uppenbarelser, och för att skydda bilden av Maria skapades ett litet staket – det som heter steccata på italienska.

Hertigarna av Parma har tidigare krönts i kyrkan, och tagit en pärla av utsmyckningarna på sin egen krona för att ge Mariagestaltens krona. Tyvärr har kronan sedan länge försvunnit. . Många av Parmas stora härskare och hertigar har också begravts i kyrkan.