Museo Archeologico i Parma

Parmas intressanta arkeologiska museum ligger vid torget Piazzale della Pilotta i en byggnad som är den del av Palazzo Pilotta. Själva museet grundades av Don Filippo di Borbone år 1760 och består idag av två våningar fyllda med artefakter.

Museet har utställningar över de viktigaste fynden som gjorts i området runt Parma, ett område som har en rik och lång historia som sträcker sig långt bortom romartiden. I de samlingar som visas för allmänheten ingår framför allt artefakter från tiden före och under romarnas välde. Det gäller inte minst de fantastiska artefakter som påträffats under de många år som utgrävningar har pågått i den gamla romarstaden Velleia.

Utgrävningarna i Velleia var aktiva redan under 1800-talet, och många intressanta fynd hittades. Då tog dock fransmännen de mest intressanta fynden och fraktade bort dem från regionen. Men tack vare europeiska överenskommelser har artefakterna kunnat hitta tillbaka till Parma igen och finns nu att se på museet.

Alltsedan Italien blev ett enat land har Museo Archeologicos samlingar ansetts som de bästa och viktigaste ur historisk synpunkt i Italien. De är därför också mycket intressanta ur forskningsperspektiv, vilket gjort att ett mycket framgångsrikt forskningscentrum med paleontologi har utvecklats i staden.